โพสวันที่ :21/06/2561 ( ผุ้เข้าชม : 153 ครั้ง)
ประมวลภาพ : กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่21มิถุนายน 2561 นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียรประธานอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พบปะคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ภาค ภาคใต้ปีการศึกษา2561
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง