โพสวันที่ :27/06/2561 ( ผุ้เข้าชม : 142 ครั้ง)
ประมวลภาพ : การนิเทศงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล