โพสวันที่ :15/09/2561 ( ผุ้เข้าชม : 114 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​สตูล​ร่วมกับสำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​สตูล​ จัดโครงการอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​โครงการ​พัฒนา​เกษตร​กรให้เป็น​ Smart​Farmer​ ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน​จำน​วน​ ​120​ คน​ โดยอบรม​ 2​ หลักสูตร​ คือ 1.​ การแปรรูป​ผลผลิต​ทางการ​เกษตร​เพื่อเพิ่ม​มูลค่า 2.​ สารชีวภาพ​เพื่อ​การ​เกษตรและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่​ 15-16​ สิงหาคม​ 2561 ณ​ วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​สตูล
สถานที่ : ห้องโสตทัศนูปกรณ์