โพสวันที่ :23/10/2561 ( ผุ้เข้าชม : 489 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ อำเภอควนกาหลง ในวันที่ 23 ต.ค.2561
สถานที่ : อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล