โพสวันที่ :02/01/2562 ( ผุ้เข้าชม : 137 ครั้ง)
ประมวลภาพ : เช้าวันที่ 2 มกราคม 2562 ท่านรองผู้อำนวยการนายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการ สวัสดีปีใหม่และให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา
สถานที่ : หน้าเสาธงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล