โพสวันที่ :09/01/2562 ( ผุ้เข้าชม : 129 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนำโดยแผนกวิชาช่างกลเกษตรเข้าร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน ปาบึก ระหว่างวันที่9 มกราคม 2562 ณ.เขตพื้นที่วัดทองพูน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่ : จ.นครศรีธรรมราช