โพสวันที่ :27/02/2562 ( ผุ้เข้าชม : 49 ครั้ง)
ประมวลภาพ : พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล