โพสวันที่ :28/11/2561 ( ผุ้เข้าชม : 51 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการรักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล