โพสวันที่ :01/03/2562 ( ผุ้เข้าชม : 54 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล