โพสวันที่ :08/03/2562 ( ผุ้เข้าชม : 52 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดทำโครงการพัฒนาแกนนำ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม อกท.ฐานพอเพียงให้แก่ครูที่ปรึกษาอกท. และหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานอกท. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีครูที่ปรึกษา และนักเรียนนักศึกษา อกท. เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
สถานที่ : อาชีวศึกษาปทุมธานี