โพสวันที่ :11/03/2562 ( ผุ้เข้าชม : 59 ครั้ง)
ประมวลภาพ : สัมมนาผลงานนักเรียน นักศึกษา รอบสอง วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตฯ
สถานที่ : ห้องโสตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล