โพสวันที่ :25/03/2562 ( ผุ้เข้าชม : 62 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยฯ ได้รับการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล