โพสวันที่ :13/05/2562 ( ผุ้เข้าชม : 15 ครั้ง)
ประมวลภาพ : คณะผู้บริหาร พบปะนักเรียน นักศึกษากิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เปิดภาคเรียน 1/2562
สถานที่ : หน้าเสาธง