โพสวันที่ :26/06/2562 ( ผุ้เข้าชม : 30 ครั้ง)
ประมวลภาพ : ครูประพัฒน์ ศรีสุขใส นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ในโครงการมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดสตูล