โพสวันที่ :20/06/2562 ( ผุ้เข้าชม : 30 ครั้ง)
ประมวลภาพ : คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล และทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
สถานที่ : ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล