โพสวันที่ :05/07/2562 ( ผุ้เข้าชม : 28 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ติดตามกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ของสถานศึกษา โดย นายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับคณะหน่วยศึกษานิเทศก์ นำโดยนางศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ และนางอรวรรณ สุวรรณภาค เข้าติดตามการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล