โพสวันที่ :05/07/2562 ( ผุ้เข้าชม : 32 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ วิเชียร บุญเตี่ยว นายประสงค์ ชูวิจิตร์ ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และกล่าวแสดงความยินดีในงานเลี้ยงส่ง นายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผอ. ในโอกาสที่จะเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกระบุุรี จังหวัดระนอง ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล