โพสวันที่ :28/11/2562 ( ผุ้เข้าชม : 122 ครั้ง)
ประมวลภาพ : กำหนดการ เดิน วิ่ง ชมเขื่อนเยือนเกษตรครั้งที่ 1
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล