โพสวันที่ :1/12/2562 ( ผุ้เข้าชม : 118 ครั้ง)
ประมวลภาพ : ประมวลภาพกิจกรรม เดิน วิ่ง fun run ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562
สถานที่ : เขื่อนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล