โพสวันที่ :25/11/2563 ( ผุ้เข้าชม : 21 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ดำเนินโครง "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสต๔ล