โพสวันที่ :25/12/2562 ( ผุ้เข้าชม : 11 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 หน่วยตำรวจสันนิบาตสตูลจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รุ่นที่ 2/2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล