โพสวันที่ :26/12/2562 ( ผุ้เข้าชม : 8 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI - Youth Camp รุ่นที่ 7
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล