โพสวันที่ :27/11/2562 ( ผุ้เข้าชม : 15 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และนายวินัย เต็มศรี ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้พบปะ และอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
สถานที่ : หน้าเสาธงวิทยาลัยฯ