โพสวันที่ :27/12/2562 ( ผุ้เข้าชม : 11 ครั้ง)
ประมวลภาพ : สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินโดนีเซีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 70indothai@gmail.com
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล