โพสวันที่ :29/01/2563 ( ผุ้เข้าชม : 200 ครั้ง)
ประมวลภาพ : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สวัสดิการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วันที่ 29 มกราคม 2563
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล