โพสวันที่ :30/01/2563 ( ผุ้เข้าชม : 262 ครั้ง)
ประมวลภาพ : เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ตึกอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ⭐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ⭐ สำเนาทะเบียนบ้าน ⭐ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ⭐ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล