โพสวันที่ :04/02/2563 ( ผุ้เข้าชม : 202 ครั้ง)
ประมวลภาพ : อบรมโครงการป้องกัน​และควบคุม​โรค​ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์​ เวลา 08.30​-16.30 น. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2563 ณ วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​สตูล​
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล