โพสวันที่ :11/02/2563 ( ผุ้เข้าชม : 202 ครั้ง)
ประมวลภาพ : กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้บริการยืมหนังสือมากที่สุด และจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : หน้าเสาธงวิทยาลัยฯ