โพสวันที่ :11/02/2563 ( ผุ้เข้าชม : 192 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นางสาวชุติมา ทองคำ เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิตจะนะ