โพสวันที่ :19/04/2563 ( ผุ้เข้าชม : 45 ครั้ง)
ประมวลภาพ : บุคลากรสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 19 เมษายน 2563
สถานที่ : จุดตรวจด่านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019