โพสวันที่ :14/04/2563 ( ผุ้เข้าชม : 33 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยฯ ส่งมอบface shield หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผัง15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผัง50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนัง และโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาล์ม2 และส่งมอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจาย ให้กับโรงพยาบาลมะนัง
สถานที่ :