โพสวันที่ :23/04/2563 ( ผุ้เข้าชม : 35 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยฯ จำหน่ายสุกรชำแหละและไข่ไก่ราคาถูกให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง และผู้สัญจรผ่านหน้าวิทยาลัยฯ เผื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 23 เมษายน 2563
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล