โพสวันที่ :25/04/2563 ( ผุ้เข้าชม : 32 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ออกเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฝั่งขาออก) ในวันที่ 25 เมษายน 2563
สถานที่ : จุดตรวจด่านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019