โพสวันที่ :05/05/2563 ( ผุ้เข้าชม : 24 ครั้ง)
ประมวลภาพ : โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล