โพสวันที่ :03/06/2563 ( ผุ้เข้าชม : 176 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมทบสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำไร่สาธิต