โพสวันที่ :05/06/2563 ( ผุ้เข้าชม : 37 ครั้ง)
ประมวลภาพ : เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล