โพสวันที่ :04/06/2563 ( ผุ้เข้าชม : 159 ครั้ง)
ประมวลภาพ : โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suite for Education ในวันที่ 4, 5 และ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล