โพสวันที่ :09/07/2563 ( ผุ้เข้าชม : 159 ครั้ง)
ประมวลภาพ : การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปวช.1 และ ปวส.1 สาขาพืชศาสตร์
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล