โพสวันที่ :22/07/2563 ( ผุ้เข้าชม : 47 ครั้ง)
ประมวลภาพ : โครงการศูนย์​ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ fix it center ณ มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน
สถานที่ : มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน