โพสวันที่ :28/01/2564 ( ผุ้เข้าชม : 31 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 28 มกราคม 2564 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล นิเทศและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนายสุธี เกื้อเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายบริหารทรัพยากร นางจงดี ทิพย์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ นางสาวฟ้าอรุณ คงอาสา ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล