โพสวันที่ :24/03/2564 ( ผุ้เข้าชม : 16 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานภายนอก
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล