โพสวันที่ :25/03/2564 ( ผุ้เข้าชม : 17 ครั้ง)
ประมวลภาพ : การพิจารณาการตรวจสอบเลื่อนระดับสมาชิกระดับภาค เป็นสมาชิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 หน่วยสตูล และหน่วยสงขลา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่​ 25 มีนาคม 2564
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา