โพสวันที่ :30/03/2564 ( ผุ้เข้าชม : 17 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่30มีนาคม2564นายสุธี เกื้อเกตุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2563
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี