โพสวันที่ : ( ผุ้เข้าชม : 17 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ :