โพสวันที่ : ( ผุ้เข้าชม : 26 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการ นายสุธี เกื้อเกตุ นางจงดี ทิพย์เพ็ง นางสาวฟ้าอรุณ คงอาสา รองผู้อำนวยการ ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งหว้า และโรงพยาบาลควนกาหลง
สถานที่ :