โพสวันที่ : ( ผุ้เข้าชม : 36 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่25พฤษภาคม2564คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลร่วมกันทำโครงการ ร่วมใจไทย ปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ :