โพสวันที่ : ( ผุ้เข้าชม : 26 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการบริการซ่อม (Repair) บำรุง และให้คำปรึกษาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และยานพาหนะ จัดบู้ทแสดงกิจกรรม สร้าง (Build) อบรม ต่อยอด และการสร้างอาชีพใหม่ เรื่องการทำน้ำกระชาย และน้ำตะไคร้ กิจกรรมพัฒนา (Top-up) ร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้วและโรตีกรอบ​ของชุมชนหมู่บ้าน ซอย 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล แจกต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ฟรี ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง​ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
สถานที่ :