นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะโช