şişli escort

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

ความหมายของแนะแนว

          การแนะแนว หมายถึง กระบวนการศึกษาที่ช่วยให ้บุคคลได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

(การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ แต่เป็นการช่วยเหลือ ให้เค้าสามารถช่วยตนเองได้)

หลักการบริการแนะแนว

1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)

2. บริการสนเทศ (Information Service)

3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)

5.บริการติดตามและประเมินผล


เอกสารระเบียบการรับสมัคร  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

1.ระเบียบการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2557  คลิกโหลด  1  2
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (#รอบโควตา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ #รายละเอียดดังเอกสารแนบ
>> แนะแนวศึกษาต่อ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล


şişli escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort istanbul escort beşiktaş escort bomonti escort maslak escort ataköy escort bakirköy escort beylikdüzü escort ataşehir escort kadiköy escort tuzla escort bağcılar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort şişli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop