ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน้าแรก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลงานนักเรียน ชื่อผลงาน
ชุลีพร สุดทุ่ม
ระดับปวส.2
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ศูนย์การเรียนรู้มะนัง)

 
เวปแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
https://sites.google.com/a/satunatc.ac.th/suny-ma-nang/hna-raek-1